KEY TO ARCHITECTURE

2013

LONG BAR - SKY RESTAURANT

LONG BAR - SKY RESTAURANT

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2013

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

 

RECEPTION - RESTAURANT - CONFERENCE CENTER

RECEPTION - RESTAURANT - CONFERENCE CENTER

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2013

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager