KEY TO ARCHITECTURE

2020

NHÀ TƯỞNG NIỆM

NHÀ TƯỞNG NIỆM

Địa điểm/ location: Triệu Phong - Quảng Trị

Chủ đầu tư/ Investor: Mr. Long

Năm xây dựng/ year: 2020

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

DALAT DREAM HOUSE

DALAT DREAM HOUSE

Địa điểm/ location: Đức Trọng, Lâm Đồng

Chủ đầu tư/ Investor: Mr. Thái Khắc Quang

Năm xây dựng/ year: 2020

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa