KEY TO ARCHITECTURE

2015

SUNPENINSULA VILLA

SUNPENINSULA VILLA

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2015

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

PRESIDENT SUITE

PRESIDENT SUITE

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2015

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager