KEY TO ARCHITECTURE

2016

CẢI TẠO CHÙA TỪ QUANG - HUẾ

CẢI TẠO CHÙA TỪ QUANG - HUẾ

Địa điểm/ location:  Chùa Từ Quang - TT Huế

Chủ đầu tư/ investor:  Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh TT Huế

Năm xây dựng/ year: 2012

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa