Địa điểm/ location: Ecopark Hà Nội

Chủ đầu tư/ Investor: CT cổ phần tập đoàn Ecopark

Năm xây dựng/ year: 2017-2020

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa