KEY TO ARCHITECTURE

All Projects

PRESIDENT SUITE

PRESIDENT SUITE

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2015

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

HARN SPA

HARN SPA

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2014

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

LONG BAR - SKY RESTAURANT

LONG BAR - SKY RESTAURANT

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2013

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

 

RECEPTION - RESTAURANT - CONFERENCE CENTER

RECEPTION - RESTAURANT - CONFERENCE CENTER

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2013

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

DỰ ÁN MỞ RỘNG AN LÂM NINH VÂN BAY VILLAS

DỰ ÁN MỞ RỘNG AN LÂM NINH VÂN BAY VILLAS

Địa điểm/ location:  Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chủ đầu tư/ investor: Công ty Cổ Phần Trần Đức

Năm xây dựng/ year: 2012

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

Nhiệm vụ/ tasks: Thiết kế mở rộng khu An Lâm Ninh Vân Bay Villas

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN

Địa điểm/ location:  184 Trần Quý Cáp, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chủ đầu tư/ investor: Sở Y Tế Tỉnh Đắk Lắk

Năm xây dựng/ year: 2012

Nhiệm vụ/ tasks: Tư Vấn Giám Sát

BEACH - SKY - HEAVEN VILLA

BEACH - SKY - HEAVEN VILLA

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

Năm xây dựng/ year: 2011

Trang1 2