KEY TO ARCHITECTURE

All Projects

A09-VILLA

A09-VILLA

Địa điểm/ location:  Đường Đệ, Nha Trang Khánh Hòa

Chủ đầu tư/ investor: Công ty TNHH Tâm Hương

Năm xây dựng/ year: 2018-2019

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

 3-STAR HOTEL

3-STAR HOTEL

Địa điểm/ location:  Đường Đệ, Nha Trang Khánh Hòa

Chủ đầu tư/ investor: Công ty TNHH Tâm Hương

Năm xây dựng/ year: 2019-2020

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

DALAT DREAM HOUSE

DALAT DREAM HOUSE

Địa điểm/ location: Đức Trọng, Lâm Đồng

Chủ đầu tư/ Investor: Mr. Thái Khắc Quang

Năm xây dựng/ year: 2020

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

A03- VILLA

A03- VILLA

Địa điểm/ location:  Đường Đệ, Nha Trang Khánh Hòa

Chủ đầu tư/ investor: Công ty TNHH Tâm Hương

Năm xây dựng/ year: 2018-2019

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

RESORT TERRACOTTA - HỒ TUYỀN LÂM - ĐÀ LẠT

RESORT TERRACOTTA - HỒ TUYỀN LÂM - ĐÀ LẠT

Địa điểm/ location: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Chủ đầu tư/ investor: CT cổ phần Bốn mùa-Tuyền Lâm

Đơn vị thiết kế/ design firm: CT tư vấn-xây dựng Nhà Dân

Kaa Architects: Thiết kế mẫu villa số 1 và villa số 4

CẢI TẠO CHÙA TỪ QUANG - HUẾ

CẢI TẠO CHÙA TỪ QUANG - HUẾ

Địa điểm/ location:  Chùa Từ Quang - TT Huế

Chủ đầu tư/ investor:  Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh TT Huế

Năm xây dựng/ year: 2012

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

SUNPENINSULA VILLA

SUNPENINSULA VILLA

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2015

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

Trang1 2